Kristy Aki Oshiro & SMBT Taiko @ Stanford Redwood City

Stanford Redwood City, 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305